W związku z przedłużeniem przez Rząd RP obowiązujących obostrzeń do dnia 18.04 br. żłobek nadal pozostaje zamknięty.

W tym okresie opieka w Żłobku zapewniona będzie dla dzieci osób zatrudnionych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dn. 26.03.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

LINK DO ROZPORZĄDZENIA:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/560

Rodzice zgłaszając dziecko na dyżur proszeni są o złożenie wniosku w sprawie konieczności korzystania w tym okresie z usług żłobka.

Pozostali rodzice będą mogli nadal korzystać z zasiłku opiekuńczego.

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

Grażyna Romańczuk