Informuję, że wyniki postępowań rekrutacyjnych dzieci wstępnie przyjętych od 01.09.2021r. będą dostępne po zalogowaniu na konto dla rodzica w systemie rekrutacji dostępnym pod adresem:

https://zlobki.vulcan.net.pl/bialapodlaska

oraz wyżej wymieniona informacja zostanie przesłana na podany przez rodzica adres e-mail (w przypadku braku wiadomości proszę sprawdzić pozostałe zakładki np. spam,  powiadomienia, segregator)

Proszę rodziców dzieci wstępnie przyjętych o potwierdzenie woli uczęszczania do żłobka.

Informacja!

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci deklarujących wolę przyjęcia na rok żłobkowy 2021/2022 od miesiąca września proszeni są o zgłoszenie do Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich (po uzgodnieniu telefonicznym w terminie od dnia 18 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r.) celem podpisania umowy o korzystanie z usług żłobka wraz z wydrukowanym i uzupełnionym  kompletem dokumentów spełniającym kryteria naboru (w dwóch egzemplarzach).

Prosimy o pobieranie załączników z „plików do pobrania” na stronie systemu rekrutacji odstępnego pod adresem:

https://zlobki.vulcan.net.pl/bialapodlaska/Files

z poważaniem
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
w Białej Podlaskiej
Grażyna Romańczuk


starsze »