Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż od dnia 19.04.2021r.

( poniedziałek )

przestaje obowiązywać czasowe ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi do lat 3.

Żłobek będzie świadczył opiekę dla wszystkich zapisanych dzieci.

W placówce obowiązuje bezwzględne przestrzeganie procedur bezpieczeństwa wprowadzonych na czas trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Z wyrazami szacunku:

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich Grażyna Romańczuk.


Uprzejmie informuję, że w związku z przedłużeniem zamknięcia żłobków przez Rząd RP,

opłaty za pobyt stały za okres 29.03.2021r. do 18.04.2021r. dla dzieci nieuczęszczających do żłobka decyzją Prezydenta Miasta Biała Podlaska Pana Michała Litwiniuka zostały całkowicie umorzone.

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich: Grażyna Romańczuk.


W związku z przedłużeniem przez Rząd RP obowiązujących obostrzeń do dnia 18.04 br. żłobek nadal pozostaje zamknięty.

W tym okresie dyżur pełni Żłobek Miejski „Skarbiec Skrzata” przy ul. Janowskiej 22, opieka w Żłobku zapewniona będzie dla dzieci osób zatrudnionych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dn. 26.03.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

LINK DO ROZPORZĄDZENIA:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/560

Rodzice zgłaszając dziecko na dyżur proszeni są o złożenie wniosku w sprawie konieczności korzystania w tym okresie z usług żłobka.

Pozostali rodzice będą mogli nadal korzystać z zasiłku opiekuńczego.

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

Grażyna Romańczuk

starsze »